Behörigheter för personbil med släp
Välj behörighet
Personbil med släp BE
Personbil med släp BE
Personbil med släp B96
Personbil med släp B96

Vilken behörighet ska jag välja?

BE (Kunskapsprov BE och Körprov BE)

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg. Läs mer om krav för att få ett BE-körkort på Transportstyrelsens webbplats.

BE – Bil med tungt släp (Transportstyrelsens webbplats)

Utökad B-behörighet (Körprov B96)

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250 kg. Läs mer om krav för utökad B på Transportstyrelsens webbplats.

B utökad – Personbil (Transportstyrelsens webbplats)