Köpvillkor

Följande villkor gäller för Trossö Trafikskola AB:s försäljning i Sverige

§1 Beställning mm

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller på trafikskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

§2 Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4

§3 Betalning

Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort eller Swish eller faktura, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard), Swish eller faktura. Vi samarbetar med NETS.

§4 Leverans och fraktkostnad

Du får dina varor inom 2-4 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 60 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

§5 Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet eller Swish eller kreditfaktura.

§6 Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)

1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten. Klicka HÄR för att komma till formuläret.

3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Trossö Trafikskola, Drottninggatan 46, 371 33 Karlskrona. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på www.str.se.

Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

§7 Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskolan. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se.

§8 Behandling av personuppgifter

När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på trafikskolan kommer Trossö Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du via denna länk på hemsidan.

§9 Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

§10 Tvist

Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

§11 Kursvillkor

a. KURSVILLKOR RISKETTAN MC
-Avbokning
Om du avbokar dig senast 4 dagar innan kurstillfället får du tillbaka hela kursavgiften. Om du avbokar dig senare än 4 dagar innan kurstillfället och platsen inte kan fyllas med någon annan deltagare får du tillbaka 10 procent av kursavgiften. Om du uteblir från kursen så är kursavgiften förverkad. Vid sjukdom återbetalas kursavgiften mot uppvisande av sjukintyg.
-Legitimationskrav
Du måste kunna visa upp giltig legitimation vid kurstillfället.
-Närvarokrav
Du måste vara närvarande under hela kursen för att bli godkänd och rapporterad.
-Språkkrav
Du måste kunna tala och förstå svenska bra nog för att kunna delta i de diskussioner som förs under kursen.
-Krav för godkänd
För att bli godkänd på kursen ska du visa giltig legitimation, vara närvarande under hela kursen, delta i diskussioner och kunna återge och redogöra för viss fakta. Läraren avgör om du anses uppfylla dessa krav under kursens gång.
-Rapportering
Om ovanstående krav uppfylls rapporterar vi deltagarna till Transportstyrelsen snarast efter genomförd kurs.

b. KURSVILLKOR INTRODUKTIONSUTBILDNING
-Avbokning
Om du avbokar dig senast 24 timmar innan kurstillfället får du tillbaka hela kursavgiften. Om du avbokar dig senare än 24 timmar eller uteblir från kursen så får du tillbaka halva kursavgiften. Om platsen fylls upp av en annan deltagare eller om du avbokar pga sjukdom så får du tillbaka hela kursavgiften.
-Legitimationskrav
Alla deltagare måste kunna visa upp giltig legitimation vid kurstillfället.
-Närvarokrav
Deltagarna måste vara närvarande under hela kursens gång för att intyg ska kunna utfärdas.
-Krav på eleven för att få gå kursen
Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader.
-Krav på handledaren
Det ställs inga särskilda krav på handledaren för att få gå kursen, men man bör se till att man uppfyller kraven för att få bli handledare redan innan man går kursen, så att man inte går den i onödan. En introduktionsutbildning gäller i 5 år, så om du har gått en kurs tidigare som fortfarande är giltig, så räcker det med att din elev går kursen.
Du måste uppfylla följande krav för att få bli handledare:
Minst 24 år
Haft körkort i minst 5 år de senaste 10 åren. Om man har haft indraget körkort under de senaste 3 åren för något grovt trafikbrott så kan det leda till att man inte får bli handledare.
Körkort utfärdat i ett land inom EES
Vana och skicklighet att framföra fordonet.
OBS! Om du godkänts som handledare för en elev före den första februari 2012 gäller det godkännandet för just den eleven utan tidsbegränsning, förutsatt att ditt körkort inte återkallas.
-Rapportering
Om ovanstående krav uppfylls rapporterar vi deltagarna till Transportstyrelsen snarast efter genomförd kurs.

Trossö Trafikskola AB, 556664-3002, Drottninggatan 46, 37133 Karlskrona

Org. Nr: 556664-3002
Tele: 0455-25568
E-post: info@trossotrafikskola.se
Hemsida: www.trossotrafikskola.se