Behandling av personuppgifter

För Trossö Trafikskola är personlig integritet viktigt. Vi vill nå en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra om du vill utnyttja dem.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. Även handskrivna register räknas.

Personuppgiftsansvarig

Trossö Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter som sker inom vår egen verksamhet med org.nr 556664-3002 och adress Drottninggatan 46, 371 33 Karlskrona.

Den person som är ansvarig för personuppgiftsfrågor hos oss är Markus Andersson, 0708-659239 eller markus.andersson@trossotrafikskola.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, bank- eller kreditkortuppgifter om du handlar i e-handeln och de uppgifter som du eventuellt gett om närmast anhörig.

Anledningen till att vi behöver behandla dina personuppgifter är att vi måste kunna genomföra den utbildning du köpt av oss, eller leverera de produkter du köpt genom oss. Det står i vårt köpeavtal på vår hemsida vad som gäller. Det är också nödvändigt för att uppfylla regler i olika lagar och föreskrifter.

Personuppgiftsbiträden

För en del uppgifter anlitar vi andra företag. Till exempel anlitar vi STR Service AB som levererar IT-systemet aSTRa till oss, med Elevcentralen, Digitala Utbildningskortet och appen Köra bil/Köra MC/Köra moped. STR är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att se till att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När vi anlitar personuppgiftsbiträden är det bara för att uppfylla de avtal och samtycken vi har mellan oss och våra kunder, och inga andra syften finns med behandlingen.

Myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa myndigheter, till exempel Transportstyrelsen och Trafikverket, när vi måste lämna ut dem enligt lagen, till exempel för att du ska kunna få körkort. Myndigheterna blir då självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att det är den myndighetens policy och rutiner för personuppgiftshantering som gäller istället för våra. Du får vända dig direkt till den myndigheten om du är missnöjd med något angående hanteringen av dina personuppgifter där.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet. Vissa betalningsuppgifter måste vi spara i sju år på grund av lagstiftningen om bokföring.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

När dina personuppgifter är registrerade hos oss eller någon annan så har du ett antal rättigheter. Du har rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Du kan också begära radering av dina uppgifter, om inte annan lagstiftning eller avtal mellan oss förhindrar det. Du har även rätt att begära att vi flyttar dina personuppgifter, till exempel ifall du vill byta trafikskola.

Du har alltid rätt att tacka nej till att dina personuppgifter används för att skicka reklam till dig från oss. På Trossö Trafikskola AB använder vi oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering, men skulle vi komma att göra det i framtiden så har du alltid rätt att tacka nej till det.

Om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt av oss har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.